Binalar ve Özel Yapılar


Proje No: 9913
Proje Konusu: Ankara Kara Kuvvetleri Kapalı Manej Tesisleri
İşveren: Milli Savunma Bakanlığı
Başlangıç - Bitiş: 1999 - 1999
Girişim Tipi: Tek Başına
Detaylı Açıklama:
Kapalı Manej (8,245 m2) :

500 Kişilik Yarış Maneji Tribünü, 300 Kişilik Eğitim Maneji Tribünü, Fuaye ve Lobiler, Ofis Odaları, Misafirhane (40 kişilik), Seyisler Yemekhanesi, Ana Mutfak, Seyis Yatakhanesi (52 kişilik), Restaurant ve Kafeterya (300 kişilik), Servis Alanları, Yemlik, At Mutfağı, Duşlar ve Tesisat Odaları

At Kliniği (1,560 m2) :

Veteriner Odaları, Muayene Odaları, Röntgen Odası, Steril Odası, Ameliyat Odaları, Ofisler, Kafeterya, Nalbanthane

Trafo Binası (95 m2) :

34.5/0.4 kV, 1000 kVA Trafo ve OG ve AG şalt Panoları
ESER Tarafından Sağlanmış Hizmetler
Detay Mühendisliği
Fiyat Tahminleri
İhale Dosyası Dokümantasyonu
İnşaat Şartnameleri
Jeofizik Etüdler
Jeoteknik Etüdler
Topoğrafik Etüdler