Akaryakıt Depolama ve Dağıtım


Proje No: 0316
Proje Konusu: Bakü - Tiflis - Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Sivas - Ceyhan Bölümü (LOT C)
İşveren: Punj Lloyd - Limak (PLL) Ortak Girişimi
Başlangıç - Bitiş: 2003 - 2005
Girişim Tipi: Tek Başına
Detaylı Açıklama:
Bakü - Tiflis - Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı
Sivas - Ceyhan Kesimi (Lot C) 34, 42 inch, 330 km


Nehir, Yol ve Demiryolu Geçişleri
Sulama Kanalları Geçişleri
Düşey ve Yan Dik Eğimli Arazilerden Geçişler
Heyelan Bölgelerinden Geçişler
Boruların Beton Kaplamaları
Borulama ve Hidrostatik Testler
Hat Vanası İstasyonları İnşaat ve Montaj İşleri
Hat Vanası İstasyonları Mekanik Tamamlanma Test Raporları
Hat Vanası İstasyonları Hidrostatik Testleri
Toprak İşleri, Hafriyat ve Dolgu İşleri
Beton Kaplama ve Temeller, Çelik İşleri ve Tel Çit
Kalıcı Bağlantı Yolları
Elektrik ve Enstrümantasyon İşleri
Güzergah Değişiklikleri
Saha Mühendisliği ve Ön-İnşaat Etüdleri
Katodik Koruma Sistemleri
Metod Bildirgeler ve Prosedürler
As-Built Dokümantasyon
ESER Tarafından Sağlanmış Hizmetler
İnşaat İmalat Çizimleri
Topoğrafik Etüdler
Yapım Mühendisliği Destek Hizmetleri
Resimlerin üzerine tıklayarak büyük formatta izleyebilirsiniz.