Akaryakıt Depolama ve Dağıtım


Proje No: 0502
Proje Konusu: Baku - Tiflis - Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı IPT-2 Ara Pig İstasyonu
İşveren: Fernas Ltd.Şti.
Başlangıç - Bitiş: 2005 - 2005
Girişim Tipi: Tek Başına
Detaylı Açıklama:
Aşağıdaki Tesisler için İnşaat Mühendisliği

Trafo Binası
Operasyon ve Utilite Binası
Lojman ve Nöbetçi Binası
Parafin Giderici Skidler, Isıtma Konteyneri ve Direkler için Temeller
Bypass Vanalar ve Şaftlar için Sundurmalar
Merdivenler ve Platformlar gibi Çelik Yapılar
Dizel, Drenaj, Su Tankları ve Yağlı Su Seperatörü
Borular, Vanalar ve Pompalar
Yağmursuyu, Kanalizasyon ve Atıksu Sistemleri
34.5 kV Havai Hat ve Güç Transformatörü
OG ve AG Şalt Sistemleri
UPS ve DC Sistemleri
Saha Aydınlatması, Topraklama, Yangın Alarm ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri
Elektrikli Boru Hatları Isıtma Sistemleri
Binalar için Elektrik Tesisatları
SCADA, Enstrümantasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri
Isıtma, Havalandırma ve Soğutma (HVAC) Sistemleri
Saha Mühendisliği
Jeoteknik Mühendisliği
As-Built Dokümantasyon
ESER Tarafından Sağlanmış Hizmetler
As-Built Dokümantasyon
İnşaat İmalat Çizimleri
İnşaat Kontrolluğu
Yapım Mühendisliği Destek Hizmetleri
Resimlerin üzerine tıklayarak büyük formatta izleyebilirsiniz.