Akaryakıt Depolama ve Dağıtım


Proje No: 0506
Proje Konusu: İzmit Derince Madeni Yağ Fabrikası
İşveren: Petrol Ofisi A.Ş.
Başlangıç - Bitiş: 2005
Girişim Tipi: Tek Başına
Detaylı Açıklama:
Mevcut Tesislerin As-Built Projelerinin Hazırlanması

Tüm sahanın detaylı topoğrafik alımı
Bütün binaların mimari plan ve kesit projeleri (14,000 m2)
Bütün binaların elektrik aydınlatma ölçümleri ve aydınlatma planları
Üretim fabrikaların havalandırma planları
VOC (Uçucu Organik Madde) ve hava hızı ölçümleri
Madeni yağ laboratuvarı HVAC planları
Tüm boru hatlarının akış şemaları ve güzergah planları
Saha aydınlatma, kuvvet, yangın ihbar ve tank seviye planları
Tüm saha yağlı su ve yağmur suyu altyapı sistemi planları

Yeni Tesislerin Tasarımı

Madeni yağ laboratuvarı HVAC tesisatı
Bütün binaların aydınlatma ve kuvvet tesisatları (14,000 m2)
Saha aydınlatma, yangın ihbar ve AG dağıtım sistemleri
Tank sahaları topraklama ve tank seviye ölçüm sistemleri
Enstrümantasyon, kontrol ve otomasyon sistemleri
Yağmur suyu ve yağlı su drenaj sistemleri ve separatör
Beton kaplamalar, boru kanalları ve dike duvarları
Çelik boru köprüleri ve mesnetleri
HDPE ve çelik yangın suyu hatları ve hidrantları
Kızgın yağ boru hatları
Tüm tank sahaları ürün boru hatları (23,000 m)
Üretim fabrikaları içi manifoldlar ve ürün boru hatları
Deniz ikmal hatları tank ve pig boru hattı bağlantıları
Buhar ve kondens boru hatları
Isıtma ve kullanma sıcak su boru hatları
Basınçlı hava boru hatları
Kullanma soğuk su hatları
Madeni yağ tank sahası içi manifold istasyonları
ESER Tarafından Sağlanmış Hizmetler
As-Built Dokümantasyon
Detay Mühendisliği
Fiyat Tahminleri
İnşaat Şartnameleri
Satınalma Dokümantasyonu
Topoğrafik Etüdler
Resimlerin üzerine tıklayarak büyük formatta izleyebilirsiniz.