Demiryolları ve Hafif Raylı Sistemler


Proje No: 0612
Proje Konusu: Erzincan - Erzurum Hızlı Tren Demiryolu
İşveren: Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü
Başlangıç - Bitiş: 2006 - 2009
Girişim Tipi: Tek Başına
Detaylı Açıklama:
210 km Çift Hatlı Hızlı Tren Demiryolu Hattı
Maksimum Eğim : % 016.0
Minimum Kurb Yarı Çapı : 1,000 m
1/25,000 ve 1/2,000 Ölçekli 600 m Genişlikte Jeodezik Çalışmalar
1/2,000 Ölçekli 210 km Hızlı Demiryolu Güzergah Plan ve Profil Projeleri
Toplam 1,020 Hektar Kamulaştırma Projeleri

Elektrifikasyon Sistemleri
25 kV Katener Hattı, 5 Adet 154/25 kV Trafo Merkezi
Seksiyon Posta Binaları
Uzaktan Kumanda (SCADA) ve İzleme Sistemleri

Sinyalizasyon ve Haberleşme Sistemleri
Kumanda ve İzleme Sistemleri
Otomatik Tren Durdurma Sistemleri
Enerji Transfer Sistemleri
Telefon Sistemleri

Zemin Araştırmaları
Toplam 6,469 m Sondaj Yapılması (10-150 m)
1,390 Noktada Sismik Deneyler
1,227 Noktada Rezistivite Deneyleri
Laboratuvar, Pressiometre, Piyeziometre Deneyleri
Jeolojik Harita, 1/2,000 Jeolojik Plan Profil

Tüneller (84 m2 Kesit Alanı)
13 Tünel, Toplam 5,970 m, En Uzun Tünel : 950 m

Sanat Yapıları
Viyadük : Toplam 6,990 m, 13 adet, 32.5 m Ayak Aralıklı, Prefabrik Öngermeli
En Uzun Viyadük Boyu: 1,210 m
690 Menfez, 100 Üst Geçit, 30 Alt Geçit, 33 Köprü

Hat Üzerinde 6 adet İstasyon Tesisi
Erzincan, Tanyeri, Mercan, Karasu, Aşkale ve Erzurum İstasyonları

İstasyon Tesisleri
Kataner Pozotosu Garajı Binası (1 İstasyon x 315 m2)
Ambar Tip 1 (1 İstasyon x 803 m2)
Ambar Tip 2 (2 İstasyon x 303 m2)
Şeflik Binası (2 İstasyonda Mevcut İstasyon Binasında)
İstasyon Binası 2.Sınıf (2 İstasyon x 731 m2)
İstasyon Binası 3.Sınıf (2 İstasyon x 367 m2)
Lojman Tip-1 (2 İstasyon x 538 m2)
Lojman Tip-2 (2 İstasyon x 1,070 m2)
Lojman Tip-3 (2 İstasyon x 1,070 m2)
Elektrik ve Sinyalizasyon Sistem Binası (6 İstasyon x 106 m2)
Elektrik ve Sinyalizasyon Kumanda Merkezi Binası (2 İstasyon x 577 m2)
Trafo ve Bakım Merkezi Binası (5 Lokasyonda x 45 m2)
Seksiyon Posta Binası (15 Lokasyonda x 21 m2)
Misafirhane Binası (1 İstasyon x 1580 m2)
Su Deposu (2 İstasyon x 300m3)
Su Deposu (2 İstasyon x 200m3)
ESER Tarafından Sağlanmış Hizmetler
Çevresel Etki Etüdü
Detay Mühendisliği
Fiyat Tahminleri
Fizibilite Etüdü
İhale Dosyası Dokümantasyonu
Jeofizik Etüdler
Jeoteknik Etüdler
Temel Mühendislik
Topoğrafik Etüdler
Resimlerin üzerine tıklayarak büyük formatta izleyebilirsiniz.