Demiryolları ve Hafif Raylı Sistemler


Proje No: 0613
Proje Konusu: Erzurum - Kars Hızlı Tren Demiryolu
İşveren: Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü
Başlangıç - Bitiş: 2006 - 2009
Girişim Tipi: Tek Başına
Detaylı Açıklama:
204 km Çift Hatlı Hızlı Tren Demiryolu
Maksimum Eğim : % 016, Minimum Kurb Yarı Çapı : 1,000 m
1/25,000 ve 1/2,000 Ölçekli 600 m Genişlikte Jeodezik Çalışmalar
1/2,000 Ölçekli 204 km Hızlı Demiryolu Güzergah Plan ve Profil Projeleri
Toplam 1,035 Hektar Kamulaştırma Projeleri

Elektrifikasyon Sistemleri
25 kV Katener Hattı, 5 Adet, 154/25 kV Trafo Merkezi
Seksiyon Posta Binaları

Sinyalizasyon ve Haberleşme Sistemleri
Uzaktan Kumanda (SCADA) ve İzleme Sistemleri
Otomatik Tren Durdurma, Enerji Transfer ve Telefon Sistemleri

Zemin Araştırmaları
Toplam 5,477 m Sondaj Yapılması (10-150 m)
1,562 Noktada Sismik ve 1,261 Noktada Rezistivite Deneyleri
Laboratuvar, Pressiometre ve Piyeziometre Deneyleri
Jeolojik Harita, 1/2,000 Jeolojik Plan Profil

Tüneller (84 m2 Kesit Alanı)
Toplam 8 adet 7,970 m Tünel, En Uzun Tünel Boyu: 2,550 m

Sanat Yapıları
Viyadük : Toplam 4,165 m, 13 adet, 32.5 m Ayak Aralıklı, Prefabrik Öngermeli
En Uzun Viyadük Boyu: 800 m
338 adet Menfez, 54 adet Üstgeçit ve Altgeçit Köprüsü, 20 adet Köprü

Ana Hat Üzerinde 6 adet İstasyon Tesisi
Pasinler, Köprüköy, Horasan, Sarıkamış, Selim ve Kars İstasyonları

İstasyon Tesisleri
Kataner Pozotosu Garajı Binası (1 İstasyon x 315 m2)
Ambar Tip 1 (4 İstasyon x 803 m2)
Şeflik Binası (1 İstasyon x 791 m2)
İstasyon Binası 1.Sınıf (1 İstasyon x1, 796 m2)
İstasyon Binası 2.Sınıf (2 İstasyon x 731 m2)
İstasyon Binası 3.Sınıf (2 İstasyon x 367 m2)
Lojman Tip-1 (1 İstasyon x 538 m2)
Lojman Tip-2 (5 İstasyon x 1,070 m2)
Lojman Tip-3 (6 İstasyon x 1,070 m2)
Elektrik ve Sinyalizasyon Sistem Binası (6 İstasyon x 106 m2)
Elektrik ve Sinyalizasyon Kumanda Merkezi Binası (1 İstasyon x 577 m2)
Trafo ve Bakım Merkezi Binası (5 Lokasyonda x 45 m2)
Seksiyon Posta Binası (13 Lokasyonda x 21 m2)
Misafirhane Binası (1 İstasyon x 1,580 m2)
Hat Motor Deposu (1 İstasyon x 2,386 m2)
Gümrük İdare Binası (1 İstasyon x 527 m2)
Su Deposu (1 İstasyon x 300m3)
Su Deposu (4 İstasyon x 200m3)
ESER Tarafından Sağlanmış Hizmetler
Çevresel Etki Etüdü
Detay Mühendisliği
Fiyat Tahminleri
Fizibilite Etüdü
İhale Dosyası Dokümantasyonu
Jeofizik Etüdler
Jeoteknik Etüdler
Temel Mühendislik
Topoğrafik Etüdler
Resimlerin üzerine tıklayarak büyük formatta izleyebilirsiniz.