Demiryolları ve Hafif Raylı Sistemler


Proje No: 9303
Proje Konusu: Çorum - Amasya Hızlı Tren Demiryolu
İşveren: Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü
Başlangıç - Bitiş: 1993 - 2000
Girişim Tipi: Tek Başına
Detaylı Açıklama:
97 km. Çift Hatlı Hızlı Tren Demiryolu
Maksimum Eğim : % 012.5
Minimum Kurb Yarı Çapı : 1,000 m
1/25,000 Ölçekli Harita Çıkarılması
1/2,000 Ölçekli 600 m Genişlikte Şerit Harita Alımı
Aplikasyon ve Enkesit Alımı
Toplam 450 Hektar Kamulaştırma Projesi

Zemin Araştırma İşleri
Toplam 9,975 m Sondaj Yapılması (10-120 m)
408 adet Araştırma Çukuru
Sismik ve Rezistivite Deneyleri
Laboratuvar, Pressiometre, Piyeziometre Deneyleri
Jeolojik Harita, 1/2,000 Jeolojik Plan Profil

Tüneller (4.8 m Çap, 20-40 cm Beton Kalınlığında)
20 Tünel, Toplam 21,180 m, En Uzun Tünel : 9,965 m

Sanat Yapıları
Viyadük : Toplam 9,030 m, 13 adet, 35 m Ayak Aralıklı, Prefabrik Öngermeli
En Uzun Viyadük Boyu: 1,715 m
201 Menfez, 33 Üst Geçit, 27 Alt Geçit

3 adet İstasyon Tesisi
Çorum İstasyon Binası (1,665 m2)
Mecitözü, Kayabaşı İstasyon Binaları (532 m2)
Mevcut Amasya İstasyon Binasının Revizyonu
Peron (Çorum 2,400 m2, Diğerleri 540 m2)
Yaya Alt Geçit (180 m2)
Ambar Binası (Çorum 803 m2, Diğerleri 303 m2)
Açık Ambar (2,250 m2)
Şeflik Binası (Çorum 1,124 m2, Amasya 894 m2)
Karayolu Kataner Binası (Çorum, Amasya 315 m2)
Kısım ve Şube Şefi Binası (Çorum, Amasya 326 m2)
İşçi Yatakhane Binası (Çorum 1,283 m2)
Isıtma Merkezi (Çorum, Amasya 230 m2)
Lojmanlar (Çorum 2,385 m2,Mecitözü 795 m2,Kayabaşı 795 m2,Amasya 3,975 m2)
Pozotosu Binası (Çorum, Amasya 168 m2)
Trafo Binası (Çorum, Amasya 100 m2)
Lokomotif Servis Şefliği ve Deposu (Amasya 1,975 m2)
ESER Tarafından Sağlanmış Hizmetler
Çevresel Etki Etüdü
Detay Mühendisliği
Fiyat Tahminleri
Fizibilite Etüdü
İhale Dosyası Dokümantasyonu
Jeofizik Etüdler
Jeoteknik Etüdler
Temel Mühendislik
Topoğrafik Etüdler
Resimlerin üzerine tıklayarak büyük formatta izleyebilirsiniz.