Binalar ve Özel Yapılar


Proje No: 0712
Proje Konusu: Ankara Sincan Cezaevi Kompleksi İlave Tesisleri
İşveren: Adalet Bakanlığı
Başlangıç - Bitiş: 2007
Girişim Tipi: Tek Başına
Detaylı Açıklama:
Toplam İnşaat Alanı : 12,822 m2

Ağaç İşleri Atölyesi
Döşeme Atölyesi
Demir İşleri Atölyesi
Nizamiye Binası
Trafo Binası
Matbaa Binası
Terzi Atölyesi
Altyapı Tesisleri (Yol, Su, Pissu, Drenaj, Aydınlatma v.s.)
ESER Tarafından Sağlanmış Hizmetler
Detay Mühendisliği
Fiyat Tahminleri
İhale Dosyası Dokümantasyonu
İnşaat Şartnameleri
Jeofizik Etüdler
Jeoteknik Etüdler
Temel Mühendislik
Topoğrafik Etüdler