Su Temini ve Atıksu


Proje No: 0715
Proje Konusu: Shaqlawa ve Salahaddin Şehirleri Su Temin Sistemi - IRAK
İşveren: Arge İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Başlangıç - Bitiş: 2007
Girişim Tipi: Tek Başına
Detaylı Açıklama:
Büyük Zap Nehri Ham Su Alma Yapısı (100,000 m3/gün)
Ham Su Alma Yapısı (100,000 m3/gün)
Ham Su Pompa İstasyonu Binası (5,112 m3/h)
AG Şalt Sistemi / Jeneratörler (3,200 kVA)

Su Arıtma Tesisi ve Pompa İstasyonu PS-1 (100.000 m3/gün)
Giriş Yapısı, Havalandırma, Koagülasyon, Flokülasyon Üniteleri
Atıksu Geri Kazanım Pompa İstasyonu
Çökeltme Tankları (5 adet)
Çamur Sertleştirme Tankı
Filtre Binası (5 m3/m2/hr)
Arıtılmış Su Deposu (5,100 m3)
Pompa İstasyonu Binası (5,400 m3/h)
Kimya ve Klor Binaları
Servis Suyu Deposu (250 m3)
Çamur Havuzları
AG Şalt Sistemi / Jeneratörler (8,000 kVA)
İdari Bina

Pompa İstasyonu PS-2
Su Deposu (5,100 m3)
Pompa İstasyonu Binası (2,700 m3/h + 2,610 m3/h)
AG Şalt Sistemi / Jeneratörler (8,000 kVA)

Pompa İstasyonu PS-3
Su Deposu (5,100 m3)
Pompa İstasyonu Binası (2,700 m3/h)
AG Şalt Sistemi / Jeneratörler (4,000 kVA)

Pompa İstasyonu PS-4
Su Deposu (3,200 m3)
Pompa İstasyonu Binası (2,664 m3/h)
AG Şalt Sistemi / Jeneratörler (3,200 kVA)

Pompa İstasyonu PS-5
Su Deposu (3,200 m3)
Pompa İstasyonu Binası (2,376 m3/h)
AG Şalt Sistemi / Jeneratörler (3,200 kVA)

Ana Su Rezervuarları
Salahaddin Ana Su Rezervuarı (25,000 m3)
Shaqlawa Ana Su Rezervuarları (3x10,000 m3)
Köylerdeki Su Depoları (10 adet, Toplam 6,600 m3)

Duktil Döküm Borular
1000 mm DD Boru Hatları (23 km)
800 mm DD Boru Hatları (30 km)
600 mm DD Boru Hatları (1 km)
400 mm DD Boru Hatları (2 km)
300 mm DD Boru Hatları Köy Su Depoları için (8 km)
100 mm DD Boru Hatları Köy Su Depoları için (17 km)

Tesislere Enerji Temini
33 KV OG Havai Enerji Nakil Hatları (48 km)
Tesislerdeki 33/0.4 KV OG Şalt Sistemleri (Toplam 30,000 kVA)
ESER Tarafından Sağlanmış Hizmetler
Fiyat Tahminleri
Temel Mühendislik
Topoğrafik Etüdler
Resimlerin üzerine tıklayarak büyük formatta izleyebilirsiniz.