Demiryolları ve Hafif Raylı Sistemler


Proje No: 1106
Proje Konusu: Kemalpaşa - Torbalı ve Alsancak Limanı Bağlantısı Demiryolu
İşveren: Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü
Başlangıç - Bitiş: 2011 - 2012
Girişim Tipi: Tek Başına
Detaylı Açıklama:
70 km Çift Hatlı Demiryolu
Maksimum Eğim : % 017, Minimum Kurb Yarı Çapı : 500 m
1/25,000 ve 1/2,000 Ölçekli 600 m Genişlikte Jeodezik Çalışmalar
1/2,000 Ölçekli 70 km Demiryolu Güzergah Plan ve Profil Projeleri

Elektrifikasyon Sistemleri
25 kV Katener Hattı
25 kV Trafo Merkezleri
Seksiyon Posta Binaları

Sinyalizasyon ve Haberleşme Sistemleri
Uzaktan Kumanda (SCADA) ve İzleme Sistemleri
Otomatik Tren Durdurma, Enerji Transfer ve Telefon Sistemleri

Zemin Araştırmaları
Toplam 2,500 m Sondaj Yapılması (10-250 m)
Laboratuvar, Pressiometre ve Piyeziometre Deneyleri
Jeolojik Harita, 1/2,000 Jeolojik Plan Profil

Aç-Kapa ve NATM Delme Tüneller (84 m2 Kesit Alanı)
Toplam 9 adet 22,670 m Tünel, En Uzun Tünel Boyu: 6,350 m

TBM Delme Tüneller (İkiz Tüp, 7 m Çap)
Toplam 1 adet 5,025 m

Sanat Yapıları
5 adet Menfez, 21 adet Üstgeçit ve Altgeçit Köprüsü, 2 adet Köprü

Otogar - Halkapınar Kesiminde 3 adet Yeraltı İstasyon Tesisi
ESER Tarafından Sağlanmış Hizmetler
Çevresel Etki Etüdü
Detay Mühendisliği
Ekonomik ve Mali Analiz
Fiyat Tahminleri
Fizibilite Etüdü
İhale Dosyası Dokümantasyonu
İnşaat Şartnameleri
Jeofizik Etüdler
Jeoteknik Etüdler
Topoğrafik Etüdler
Resimlerin üzerine tıklayarak büyük formatta izleyebilirsiniz.