Binalar ve Özel Yapılar


Proje No: 1107
Proje Konusu: İstanbul Teknopark Alanı Altyapı Tesisleri
İşveren: Teknopark İstanbul A.Ş.
Başlangıç - Bitiş: 2011 - 2012
Girişim Tipi: Tek Başına
Detaylı Açıklama:
İstanbul Teknopark Alanı (Toplam Alan : 2,500,000 m2)

1,2,3,4 Etaplar Altyapı Tesisleri
Toplam İnşaat Alanı : 880,000 m2


Park ve Yeşil Alanlar (1,600,000 m2)
Yaya Yolları (76,000 m2)
Dahili Yollar (101,578 m2)
Otoparklar (25,000 m2)
Mevcut Derelerin Islahı (28,000 m2)
Isı Galerileri (4,600 m)
Atık Su Şebekesi (5,200 m)
Yağmur Suyu Şebekesi (7,000 m)
İçme Suyu ve Kullanma Suyu Şebekeleri (6,100 m)
Sulama Suyu Şebekesi (1,600 m)
İçmesuyu Arıtma Tesisi
Pissu Arıtma Tesisi
Doğal Gaz Bağlantı Boru Hattı ve Dağıtım Şebekesi
OG/AG Enerji Temini ve Dağıtım Şebekesi
Telefon ve Internet Dağıtım Şebekesi
Topoğrafik Etüdler (880,000 m2)
Zemin Etüdleri (16 Sondaj Kuyusu, 32 Araştırma Çukuru)
ESER Tarafından Sağlanmış Hizmetler
As-Built Dokümantasyon
Detay Mühendisliği
İhale Değerlendirmesi
İhale Dosyası Dokümantasyonu
İnşaat Şartnameleri
Jeoteknik Etüdler
Temel Mühendislik
Topoğrafik Etüdler
Resimlerin üzerine tıklayarak büyük formatta izleyebilirsiniz.