Gaz Dağıtım ve Ölçüm


Şah Deniz Doğal Gaz Boru Hattı Jeo-Risk Kavramsal Etüdü
GERİ DÖNÜŞ