1991 Doğu ve Batı Türkiye Akaryakıt Boru Hattı Varyantları