1992 Doğu Türkiye Akaryakıt Boru Hattı Varyantları