1994 Doğu Türkiye Akaryakıt Boru Hattı Varyantları