Akaryakıt Depolama ve Dağıtım


Proje No: 0301
Proje Konusu: Baku - Tiflis - Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Pompa İstasyonları
İşveren: CBI John Brown Limited
Başlangıç - Bitiş: 2003 - 2004
Girişim Tipi: Tek Başına
Detaylı Açıklama:
PT1 - Posof Ölçü ve Pompa İstasyonu ( h = 1,720 m )
PT2 - Dumlu Pompa İstasyonu ( h = 1,720 m )
PT3 - Çayırlı Pompa İstasyonu ( h = 2,028 m )
PT4 - Kangal Pompa İstasyonu ( h = 1,595 m )


Güvenlik Binası (315 m2)
İşletme Binası (840 m2)
Kantin (361 m2)
Misafirhane (333 m2)
Atölye (792 m2)
Pompa Binası (1,680 m2)
Borulama Binası (1,071 m2)
Skreyper İstasyonu (375 m2)
Atık Toplama Yeri (48 m2)
Utilite Binası (G.R.S) (176 m2)
Utilite Binası (Isıtma) (297 m2)
Utilite Binası (F.F) (119 m2)
Nöbetçi Kulesi ( 3 x 35 m2)
Araç Sundurması ( 48 x 12.5 m2)
Lojman ( 5 x 784 m2)
Basınç Düşürme Binası (400 m2)
Helikopter Pisti (50m x 50m)

IPT1 - Ara Pig İstasyonu ( h = 1,315 m)

Borulama Binası (966 m2)
Utilite ve İşletme Binası (767 m2)
Skreyper İstasyonu (375 m2)
Yangın Binası (126 m2)

ESER Tarafından Yapılan İşer

İnşaat İmalat Projeleri
Özel Mühendislik İnşaat Detayları
İnşaat Çizimleri - Arazi Tesviye Planları, Temeller, Destekler, Platformlar, Tel Çit
Mimari Detaylar
Isıtma-Havalandırma-Klima Sistemi
Kablo Listeleri ve Bağlantı Şemaları Dahil Elektrik Sistemleri
Malzeme Metrajları
Nihai Veri Listeleri
Şartnameler, Metod Bildirgeleri ve Prosedürler
Mühendislik Veri Kitabı
Nihai Yerleşim Projeleri
Malzeme Talep Dokümanları
Teknik Teklif Değerlendirmeleri
ESER Tarafından Sağlanmış Hizmetler
İnşaat İmalat Çizimleri
Satınalma Dokümantasyonu
Yapım Mühendisliği Destek Hizmetleri
Resimlerin üzerine tıklayarak büyük formatta izleyebilirsiniz.