• ESER tarafından sunulan hizmetler, müşterilerin ihtiyaçlarına ve şartlarına göre farklı projelerin yapılma usullerine uymakta ve müşterilerin beklentilerini aşmayı hedeflemektedir.
 • Bu tür hizmetler, fizibilite etüdlerinden uygulama ve işletmeye almaya kadar tüm mühendislik ve müşavirlik görevleri sahalarını içermektedir:
 • As-Built Dokümantasyon
 • Çevresel Etki Etüdü
 • Detay Mühendisliği
 • Ekonomik ve Mali Analiz
 • Fizibilite etüdleri
 • Fiyat Tahminleri
 • İhale Değerlendirmesi
 • İhale Dosyası Dokümantasyonu
 • İnşaat İmalat Çizimleri
 • İnşaat Kontrolluğu
 • İnşaat Şartnameleri
 • İnşaat Yönetimi
 • İşletme ve Bakım Talimatları

 • İşletmeye Alma
 • İşletmeye Alma Denetlemeleri
 • Jeofizik Etüdler
 • Jeoteknik Etüdler
 • Kavramsal Mühendislik
 • Maliyet Kontrolu ve İş Programlaması
 • Proje Yönetimi
 • Satınalma Dokümantasyonu
 • Sözleşme Yönetimi
 • Temel Mühendislik
 • Topoğrafik Etüdler
 • Ulaşım Etüdleri