Su Temini ve Atıksu


Proje No: 0702
Proje Konusu: Oğuz - Gabala - Bakü Su Boru Hattı - AZERBEYCAN
İşveren: HTG Hazinedaroğlu-Tekser-Gence Körpü Tam Ortaklığı
Başlangıç - Bitiş: 2007 - 2009
Girişim Tipi: Tek Başına
Detaylı Açıklama:
Oğuz - Gabala - Baku Su Boru Hattı (OGB-3)
Oğuz Bölgesindeki Yeraltı Su Kaynaklarından (410 m Kotunda) Baku Şehrine (190 m Kotundaki Tesislere) Cazibe ile Toplam 251 km Uzunluğunda, DN 2000 mm Çapında (5 m3/sn) CTP ve ÇELİK Borular ile Su Temini


Ana Boru Hattı - 251 km
DN 2000 mm CTP Boru - 197 km
DN 2000 mm ÇELİK Boru - 54 km
Basınç Sınıfları - PN 10, PN 16, PN 20, PN 25

Hat Üzeri Yapılar
Akış Kontrol Vana İstasyonu (FCV)
Basınç Kırıcı İstasyonu (PBC)
Basınç Kontrol Vana İstasyonu (PCV)
Akış Ölçüm Vana Çukuru (8 Adet)
Hava Tahliye Vana İstasyonu (135 adet)
Su Tahliye Vana İstasyonu (169 adet)

Boru Hattı Geçişleri
Nehir Geçişi (12 adet)
Karayolu Geçişi (9 adet)
Petrol / Gaz Boru Hattı Geçişi (14 adet)
Fay Hattı Geçişi (8 adet)

Taşma Deşarj Hatları
Pirsaat Taşma Deşarj Hattı DN 2000 mm CTP Boru - 615 m
Jeyranbatan Taşma Deşarj Hattı DN 2000 mm CTP Boru -4,196 m

+190 m Kotundaki Tesisler
Basınç Kırıcı İstasyonu, Klorlama Binası, İdari Bina, Atölye ve Depo Binası, Açık Depo Sahası, Bekçi Kulübesi, Enerji Temini ve Trafo İstasyonu (400 kVA)
ESER Tarafından Sağlanmış Hizmetler
As-Built Dokümantasyon
Detay Mühendisliği
İnşaat İmalat Çizimleri
İşletmeye Alma
İşletmeye Alma Denetlemeleri
Jeoteknik Etüdler
Satınalma Dokümantasyonu
Topoğrafik Etüdler
Resimlerin üzerine tıklayarak büyük formatta izleyebilirsiniz.