Diğer Akaryakıt Depolama ve Dağıtım Tesisleri (Toplam 525 km Boru Hattı)