Erzincan Girlevik 2 ve Mercan Hidroelektrik Santralları (12.3 MW)